Tūtawa mai i runga
Tūtawa mai i raro
Tūtawa mai i roto
Tūtawa mai i waho
Kia tau ai
Te mauri tū
Te mauri ora
Ki te katoa
Haumi e
Hui e
Tāiki e!

I te tuatahi, me wehi ki te Atua. Ka whakahonore tō tātou Kīngi, a Kingi Tuheitia Potatau Te Tuawhitu e noho ana i runga i te ahurewa tapu o ona Matua Tupuna, me Te Makau Ariki Atawhai me o rāua tamariki mokopuna, puta noa ki te whare Ariki nui tonu, Pai marire ki a rātou

Ka tiritiria ki te mara kotipu, ka tipu, ka rea, ka matau, ka ora. Koinei tatou ki a tatou, ngā iwi o te motu.

Kia mahara hoki ki te hunga mate, te whakaoriori ma, te whakapopo ma, mai ngā marae maha o te motu, e tangihia ana, e mihia ana, moe mai rā ki roto i ngā ringa kaha o tō tātou Matua i te rangi.

Ka hoki mai ki a tatou te hunga ora, nei noa te mihi, nei te whakahau, Ko tā Te Poari Matua o te Manu Kiwi, e whai take te hihiri i te wawata, te ukauka o te tu, te whakatupu tikanga oranga, tikanga whai take ki tenei o ngā manu o te wao nui a Tāne.

E te Rangatira o Ngai te Rangi, Ngāti Awa, Maniapoto, Tuhourangi, nau mai, piki mai, whakatau mai ra. Ko te tumanako mā tēnei o nga kaupapa nui whakahirahira, e eke panuku ngā mahi ki ngā tapuhipuhitanga o te ao tūroa, ki a whakawhiti ki te toi o ngā rangi mō āpōpō.

Mā mua ka kite a muri. Mā muri ka ora a mua.

Those who lead give sight to those who follow. Those who follow give life to those who lead.

Save the Kiwi is proud to announce that Joe Harawira – Ngāi te Rangi, Ngāti Awa, Maniapoto, Tūhourangi – has joined our board.

Joe has a long and in-depth history with Save the Kiwi, kiwi conservation, and conservation generally. He has been part of the Department of Conservation Te Papa Atawhai since 2000. Roles within DOC have mainly been in treaty settlements, iwi engagement, and professional development of staff in the te ao Māori space. Joe has also provided cultural support for past Conservation Ministers and Director-Generals, at the translocation of taonga, and wānanga around te ao Māori in conservation.

If you’ve flown with Air New Zealand lately, you will have also seen Joe in the flight safety video!

While Joe has been an advisor for Save the Kiwi for a very long time, we are honoured that he has joined our board too. His mana in the conservation space is incomparable.